Zarządzanie Systemem On-line

Zarządzanie On-Line systemem SmartCell oraz powiadomieniami i alertami


Usługa zarządzania on-line umożliwia podgląd statusu, wprowadzanie zmian i bieżące zarządzanie systemem.
Umożliwia także otrzymywanie wszelkich informacji i alertow gdy pojawiają się w systemie.
Informacje takie mo?na otrzymywaa po przez e-maila lub SMS-a.

Aby powyższe usługi działały, konieczne jest:
- rozbudowanie Centrali o dodatkowy moduł LAN / GSM.
- zakup usługi serwera SmartCell, ktora jest niezbedna do działania powiadomień.